Lovpligtige eftersyn

Lovpligtig årlig eftersyn af kraner & løftegrej med nem certificering

Hos Kontec ApS tilbyder vi udarbejdelse af det årlig lovpligtig eftersyn af kraner og andet løfteudstyr. Vi er specialister i eftersynet og har et nemt og overkommelig certificeringssystem.Vi har samtidigt mulighed for at foretage service og reparationer, hvis der identificeres behov herfor under eftersynet.

Vi er sagkyndige og udfører alle vores eftersyn i overenstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Følgende tilbyder vi eftersyn af

Få et gratis tilbud nu